Inspiratie

Inspiratie door workshops over onder meer duurzaam bouwen,
Nieuwe Dorpen en amfibisch wonen.
Frank