Wegen naar verandering

Wegen naar verandering
Een praktische handleiding voor verandering in organisaties.
Frank & Elsbeth Reitsma