Afgesleten

Afgesleten woorden krijgen nieuwe betekenissen.
Nieuwe woorden worden geboren als kinderen met gouden haar.

Caro